Sekjsonering og sameiestiftelse

Seksjonering og sameiestiftelse

Seksjonering, re-seksjonering og rådgivning

 

 

Svane Forvaltning AS kan forestå hele prosessen fra A – Å med seksjonering av alle typer eiendommer

  • Seksjonering av nye sameier
  • Re-seksjonering av eldre sameier
  • Søknadsprosess i forbindelse med seksjonering
  • Stiftelse av nye sameier
  • Registrering av nye og eldre sameier i Brønnøysund

 

Seksjoneringsarbeider vil bli utarbeidet etter avtale, og vil ikke omfattes av en ordinær forvaltningsavtale.