FORVALTNING AV BOLIGSAMEIER / NÆRING

 

 • Forretningsførsel av boligsameier

 • Forvaltning av næringseiendom, utleie

 • Oppfølging økonomi og fellesutgifter

 • Utarbeide budsjett for fellesutgifter

 • Fakturering/oppfølging av fellesutgifter

 • Kontakt for sameie

 • Innkallelse til sameiets årsmøte i april

 • Oppfølging og referat etter nærmere avtale

   
   

Selskapets målgruppe innen forvaltning, er alle former for boligsameier.

Som eiendomsforvalter ivaretar vi alle oppgaver som berører et boligsameie. Vi innhenter tilbud/anbud, og inngår årlige avtaler med leverandører av varer og tjenester, som naturlig inngår i fellesutgifter for seksjonseierne i boligsameiet.

Vi fakturerer vedtatt à konto for fellesutgifter, og foretar en avregning av fellesutgifter etter faktiske medgåtte kostnader i løpet av regnskapsåret.

Videre forestår vi betalinger av innkommende fakturaer for boligsameiet og følger opp innbetalinger fra seksjonseierne.

Vi utarbeider forslag til budsjett for fellesutgifter før hvert sameiemøte. (årsmøte), samt leverer regnskapsrapportering til styre og sameiermøter. 

Svane Forvaltning as har en samarbeidsavtale med Saga Regnskap Tønsberg AS.

De har det endelige ansvar for regnskapet til boligsameiet og ivaretar at regnskapsføringen skjer etter regnskapsprinsipper, lover og regler.

Om det er ønskelig med mer oppfølging av årsmøter, som referat og møteledelse, kan dette avtales etter nærmere avtale.