DRIFT AV BOLIGSAMEIER / NÆRING

 

  • Avtaleinngåelse av avtalte tjenester. (Brøyting, heis, strøm etc.)

  • Oppfølging av avtalte tjenester og avtaler for boligsameie.

  • Daglig drift av sameie etter avtale.

  • Daglig drift av næringsareal

  • Vaktmestertjenester

  • Rådgivning

  • Forvaltningsavtale mellom sameie og Svane Forvaltning as

 

Drift av boligsameie er den praktiske delen av sameiets fellesskap, ved at anbud/ tilbud blir avtalefestet, samt fungerer som de skal.

Det innhentes normalt flere tilbud i hvert tjenesteområde. (brøyting, heis, strøm etc.)

Vi har flere samarbeidspartnere, som leverer service- og håndverktjenester, til bl.a. boligsameier. Dette sikrer at boligsameiene får riktige priser, gode håndverkere, samt presis levering og trygghet for godt utført arbeid og tjenester. Dette ser vi på, som viktig i forhold til det å holde fellesutgiftene til boligsameiet så lave som mulig.

I mindre sameier vil det, om ønskelig, også kunne legge til rette for fellesdugnader, og annen dugnadsbasert drift, som vaskelister i fellesareal etc.

Vi utarbeider og følger opp det vedtatte driftsbudsjett for fellesutgifter, samt foretar nødvendig avregning etter de faktiske utgifter, påløpt i budsjettåret.

Dette medfører at vi løpende følger opp avtaler, som boligsameiet har inngått.