REGNSKAP OG ØKONOMI

 

  • Bilagshåndtering

  • Betalingsoppfølging av bank

  • Regnskapsavslutning før sameiemøte

  • Egen regnskapsavtale med Sage Regnskap ved store sameier.

  • Diverse tilleggstjenester etter avtale

 

 

Svane Forvaltning as vil normalt forvalte sameiets bilagsmengde etter nærmere avtale om størrelse og omfang.

Svane Forvaltning asvil i normalt også forvalte sameiets konti, og følge opp sameiets betalingsforpliktelser, samt innkommende a-konto beløp fra andelseierne.

Ved hvert årsmøte, før utgangen av april, vil regnskap bli forevist sameiestyre, og deretter presentert på sameiemøte, sammen med forslag til neste års fellesbudsjett.

I store boligsameier kan regnskapet være av en slik størrelse og omfang, at det kan være tjenlig med en ekstern avtale med et regnskapsbyrå. Svane Forvaltning as har en samarbeidsavtale med Saga Regnskap Tønsberg AS, og vil etter nærmere avtale inngå en slik ekstern avtale mellom sameiet og regnskapsbyrået.