SEKSJONERING OG SAMEIESTIFTELSE

 

  • Seksjonering av nye boligsameier

  • Reseksjonering av eldre boligsameier

  • Dokument utarbeidelse

  • Søknadsprosess i forbindelse med seksjonering

  • Stifting av nye boligsameier

  • Registrering av nye og eldre sameier i Brønnøysund

 

Svane Forvaltning as kan forestå hele prosessen fra A-Å med seksjonering av alle typer eiendommer, både i nye, og eksisterende bygninger. I hovedsak vil dette dreie seg om boligsameier.

I enkelte tilfeller kan det inngås avtale om seksjonering av nærings- eller kombibygg.

Vi kan også tilby eiendomsutviklere med behov for et boligsameie, og utarbeide vedtekter, budsjett og ordensregler før salgsstart.

Svane Forvaltning as utarbeider også nødvendig dokumenter i disse prosessene.

Svane Forvaltning as påtar seg også å reseksjonere eksisterende sameier, ved behov for endring av utforming og/eller eierandelsantall, i disse eiendommene.

Videre vil vi normalt også alltid registrere sameiene i Brønnøysundregistrene, ved opprettelse disse.

Seksjoneringsarbeider vil normalt utarbeidet etter nærmere avtale, og vil ikke omfattes av en ordinær forvaltningsavtale.